Thimon Andros Consulting
je poradenská společnost poskytující služby s vysokou přidanou hodnotou v oblasti HR Specialized Services.
envelope

AKTUALITY


Hledáme kandidáty do top IT společností: 

• Business Unit Manager
• Division Manager
• Sales Director
• Contract manager
• BDM | KAM

Segmenty:
energetika | Státní SPRÁVA |  finance | průmysl | Farmacie

Co je executive search?

Executive search neboli přímé vyhledávání je konzultační proces vyhledávání kandidátů na seniorní manažerské pozice.

Společnosti využívají tuto službu, protože agentury jim poskytnou:

  • znalost pracovního trhu, oboru a kontakty na vhodné kandidáty
  • absolutní diskrétnost projektu vyhledávání
  • odborný pohled na potřeby klienta z vnějšku
  • úsporu času

Proces vyhledávání začíná tím, že si klient vybere executive search agenturu, od níž očekává dodání profesionálních rad v oblasti HR a dostupnosti vhodných kandidátů na trhu práce, kvalitní servis celého procesu vyhledávání a dodání nejoptimálnějšího kandidáta, který splňuje všechny klíčové požadavky.

Executive search konzultant zjistí všechny požadavky, které klient klade na potenciálního kandidáta. Konzultant musí jasně porozumět rolím, které bude kandidát zastávat a jeho úloze v celém provozu společnosti klienta. Musí se také důkladně seznámit s klientskou společností, tj. její strategií a cíli, potřebami, kulturou, zaměstnanci, kteří budou s budoucím kandidátem v přímém profesním styku a detaily pracovního i lidského fungování.

Během prvních dnů-týdnů od uzavření smlouvy o poskytnutí executive search služeb, agentura klientovi dodá seznam prvních kandidátů splňujících cílové požadavky. Na tomto seznamu (long list) jsou kandidáti, kteří již v agentuře prošli vstupním srovnávacím pohovorem, mají ověřené reference, co nejvíce se přibližují ideálnímu profilu a mají zájem o nabízenou pozici.

Fyzicky jsou klientovi ze seznamu představeni jen ti kandidáti, které si klient vybral (short list) a má zájem se s nimi osobně setkat.

Během celého procesu výběru je klient konzultantem pravidelně informován o všech vytipovaných kandidátech a fázích vyhledávání.

Konzultant při projektu získává zpětnou vazbu (pozitivní i negativní), která je velmi cenným feedbackem jak pro klienta, tak pro kandidáta.